Didactiek

De didactiek van het pakket

Kennis en betrokkenheid

Het Solly Systeem leert kinderen niet alleen alles over natuur, techniek en duurzaamheid, maar legt ook de basis voor een stuk bewustwording. Daarvoor is naast de juiste kennis ook een mate van betrokkenheid nodig. Het verhaal speelt hierbij een grote rol, maar ook het zelf ervaren hoe makkelijk het is om energie op te wekken heeft een groot effect. Het pakket heeft als basis het zelf opwekken van elektriciteit. Elektriciteit is de meest voorkomende vorm van (gecontroleerde) energie in de leefomgeving van de kinderen. Omdat je elektriciteit niet kunt zien of voelen wordt er vaak onbewust gebruik van gemaakt. Daar brengt dit educatief pakket verandering in, door energiestromen inzichtelijk te maken en jonge kinderen er zelf (uiteraard geheel veilig) mee aan de slag te laten gaan.

Meer weten over de didactiek van het pakket?

Leerlijn

1

Ontdekken...

in de onderbouw

In groepen 3 en 4 van het basisonderwijs leren kinderen spelenderwijs het Solly Systeem ontdekken. Zo maken ze kennis met hun nieuwe leerzame vriend.

2

Onderzoeken...

in de middenbouw

Groep 5 en 6 staan in het teken van onderzoek. Nadat ze kennis hebben kunnen maken met Solly gaat de klas onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het systeem.

3

Ontwerpen...

in de bovenbouw

Groep 7 en 8 gaan zelf een nieuwe robot ontwerpen, bouwen en testen. Ze werken zelfstandig in groepjes aan deze open opdracht. De 21st century skills gaan hier een grote rol in spelen.

21st Century skills

De 21st century skills zijn een set vaardigheden die in de moderne samenleving als belangrijk worden ervaren en kinderen de handvatten bieden zich verder te ontwikkelen binnen onze maatschappij. Voorbeelden zijn samenwerken, kritisch waarnemen en probleemoplossend denken. Het Solly Systeem stimuleert het ontwikkelen van deze skills door de vrije opbouw, waarbij kinderen zelfstandig in groepjes werken aan hun eigen ontwerp.

Meer weten over de didactiek van het pakket?

Meer informatie aanvragen

Het Solly Systeem BV
+31 (0)40 304 17 95
info@hetsollysysteem.nl